Метою викладання навчальної дисципліни «Земельний кадастр в умовах ринкових відносин» є надавання теоретичних знань та практичних навичок про створення системи державного земельного кадастру та використання його інформаційних відомостей для управління земельними ресурсами та землекористуванням, впорядкування раціонального використання земельних ресурсів, охорони земель та довкілля, здійсненні землеустрою, проведенні оцінки землі, володіння інформацією про стан земельних ресурсів та земельні відносини, прийняття правильних прогнозних, планувальних, проектних та управлінських рішень, справлянні плати за землю, а також придбання знань, умінь і навичок, необхідних у практичній роботі щодо використання кадастрової інформації в умовах ринкових відносин.