Програму вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготування магістра спеціальності 101 – екологія у галузі знань 10 – природничі науки.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є геоінформаційні та аерокосмічні технології цифрової екологічної картографії. «Геоінформаційні системи в екології» - це обов’язкова дисципліна, що вивчається з метою формування картографічних вмінь та геопрострової компетентності магістрів-екологів в їх подальшій професійній діяльності.